آخرین مطالب

خروج نخبگان فیزیوتراپی ازایران

رییس انجمن فیزیوتراپی ایران بر لزوم راه اندازی رشته دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به منظور ارتقا خدمات این حوزه تاکید کرد و گفت: محقق نشدن رشته دکترای فیزیوتراپی سبب خروج نخبگان از کشور خواهد شد.

پذیرش دکتری دانشگاه پیام نور

رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری در این دانشگاه را اعلام کرد.